O nas

O firmie

Firma Altom – Service Sp. z o. o. powstała w 2012 r. jako kontynuacja działalności UHD Altom S. C. istniejącej na rynku od 2000 r. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki skrawaniem oraz budowy maszyn, urządzeń i narzędzi pozwala nam zaoferować szeroką gamę usług i produktów z wielu obszarów przemysłu. Nasze produkty trafiają do takich branż jak :
 • Automotive
 • AGD / RTV
 • Energetycznej
 • Spożywczej
 • Chemicznej
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Biuro

Zakład produkcyjny

Usługi

toczenie

Toczenie

Firma Altom – Service Sp. z o. o. posiada zaawansowane technologicznie tokarki CNC: JANUS TK 360 V oraz konwencjonalne: TUG – 40, HAFEN, które w połączeniu z umiejętnościami wyszkolonej kadry, pozwalają nam, na wytwarzanie skomplikowanych i precyzyjnych komponentów.
frezowanie

Frezowanie

Park maszynowy firmy Altom – Service Sp. z o.o. jest stale powiększany i unowocześniany. Nasze wysoko wydajne centra frezarskie firmy HURCO oparte na sterowaniu Ultimax 4 , Winmax 9, są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.
spawanie

Spawanie

Spawalnie firmy Altom – Service Sp. z o. o. tworzą wyszkoleni pracownicy oraz atestowany sprzęt spawalniczy. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z Instrukcjami technologicznymi spawania WPS.
szliofowanie

Szlifowanie

Dzięki precyzyjnej szlifierce BOLHM HFS 204 o zakresie szlifowania 450 x 200 mm jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość obrabianych powierzchni, przy krótkim czasie realizacji.
cięcie

Cięcie

W swoim parku maszynowym posiadamy piłę taśmową MOD 350 Persichetti, która umożliwia cięcie proste lub pod kątem. Gwarantujemy pełną powtarzalność jakości cięcia oraz wymiarów, niezależnie od ilości ciętych materiałów.
projektowanie

Projektowanie

Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania: maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów tworząc modele 3D oraz sporządzając dokumentację techniczną 2D: rysunki techniczne, zestawienie części, DTR.

Jakość

Polityka Jakości

O sukcesie naszej Spółki decydują jej Klienci. Dlatego też ich satysfakcja jest podstawowym czynnikiem naszych działań i rozwoju. Działając w branży obróbki skrawaniem i budowy maszyn jesteśmy świadomi, jako Zarząd, Kierownictwo i Pracownicy Spółki, że zadowolenie naszych Klientów zależne jest od realizacji ich konkretnych oczekiwań, tzn.:
 • ciągłym doskonaleniu poziomu świadczonych usług,
 • dbaniu o wysoką jakość wyrobów,
 • terminowym wykonywaniu zleceń,
 • utrzymaniu opinii partnera wiarygodnego i rzetelnego
Powyższe oczekiwania Klientów zamierzamy spełnić poprzez ustalenie celu jakości:
„brak odstępstw od uzgodnionych i udokumentowanych wymagań klienta”
Cel ten pomaga nam osiągnąć przestrzeganie wszystkich wymagań przepisów prawnych oraz ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10.


ISO 9001 ISO 14001

Praca

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy !!!

Kontakt

Napisz do nas

Biuro

Zakład produkcyjny

NIP: 6351830204 REGON: 242840511 KRS: 0000418627 BDO : 000164388

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami !!!

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 1.Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Altom-Service Sp. z o.o. 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Altom-Service Sp. z o.o. 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b tel. 32 22 44 732 biuro@altom-service.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Realizacji umów i zamówień Kontrolnych i marketingowych. Nadzoru finansowego nad realizacją umowy, regulowania zobowiązań, windykacji należności. Obsługi i rozpatrywania reklamacji. Obsługi postepowań sądowych. Prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów. Przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia. Przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw. Raportowania usług. Realizacji działań audytowych i kontrolnych. Reprezentowania Spółki w postępowaniach pozasądowych, konsultacji i wydawania opinii prawnych. Ustalenia praw do danego obiektu. Weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji wymaganych przepisami prawa. Weryfikacji statusu kontrahenta w ramach kontroli finansowej. Weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie. Weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych. Wniesienia wadium do przetargu. Zarządzania uprawnieniami, dostępem do systemów teleinformatycznych i pomieszczeń. Zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.   na podstawie art. 6 RODO (UE):
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Firmy świadczące usługi teleinformatyczne. Firmy świadczące usługi Bankowe. Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe. Firmy świadczące usługi doradztwa. Firmy świadczące usługi audytorskie. Urzędy Administracji Publicznej. Organy ściągania. Organy Państwowe. Organy Administracji Wojskowej. Instytucje nadzorujące. Organy egzekucyjne. Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas retencji wynosi odpowiednio od 1 do 10 lat. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.
TOP