Cięcie

W swoim parku maszynowym posiadamy piłę taśmową MOD 350 Persichetti, która umożliwia cięcie proste lub pod kątem. Gwarantujemy pełną powtarzalność jakości cięcia oraz wymiarów, niezależnie od ilości ciętych materiałów.
piła taśmowa MOD 350

Parametry cięcia:

90o 260 mm 220 mm 300 x 200 mm
60 o P 125 mm 125 mm 130 x 125 mm
45 o L 200 mm 180mm 200 x 90 mm

 

TOP